You may not be looking for trouble, but trouble may be looking for you!

Procedure behandeling van een generieke zaak

De procedure die wij volgen staat onderstaand, stap-voor-stap beschreven. Laat u daarbij verrassen door een aantal innovaties die wij bij dit type dienstverlening hanteren Lees meer>

Type cases

Collectieve zaak (naast u zijn er nog meer getroffenen)

1] Aanmelding

Online via aanmeldformulier of via een van de Facebook campagnes

2] Bevestiging

Direct per e-mail naar opgegeven e-mail adres

3] Contact

Per telefoon, voor zover dit al niet heeft plaatsgevonden voor de aanmelding.

4] Opdrachtverlening

U geeft Stichting Shureluck opdracht om op collectieve basis uw conflict te behandelen en kiest voor de beloningsopties die u het meest schikt. U ontvangt hiervoor een overeenkomst en een machtiging/volmacht verzoek ter ondertekening.

5] Klachtenprocedure

De partij op wie het collectieve conflict zich richt wordt via een klachtenprocedure op de hoogte gebracht van uw aanmelding bij de Stichting. Eventueel volgen juridische handelingen.

6] Onderhandeling

Via onderhandelingen in combinatie met het zoeken van publiciteit wordt getracht de tegenpartij te bewegen tot het doen van een compensatie voorstel.

7] Overleg

Afhankelijk van de reactie van uw tegenpartij kan worden gekozen voor acceptatie van het voorstel of, bij afwijzing, voor een juridische procedure.

 

 De hierna volgende stappen zijn optioneel en alleen van toepassing als verdere acties genomen moet worden.

8] Besluit procedure

Als de compensatie als onvoldoende wordt beoordeeld zal de Stichting een juridische procedure organiseren en betalen op voorwaarde dat:

1] Er een voldoende aantal aanmeldingen zijn ontvangen om de kosten van de juridische procedure te kunnen betalen waarbij het risico van bijbetaling voor deelnemers met zekerheid kan worden geelimineerd, en,

2] Alle aanmeldingen voor de Stichting zijn betaald. 

9] Selectie advocaat

Stichting Shureluck organiseert een gesloten veiling waar een beperkt aantal advocaten voor worden uitgenodigd en in het bezit gesteld van het geanonimiseerde collectieve dossier.

10] Start collectieve procedure

Na selectie van de advocaat wordt de procedure aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank in de statutaire zetel van gedaagde en/of bij Kifid(uitsluitend voor geschillen met financiële ondernemingen).

11] Communicatie

Gedurende de procedure zullen wij via een maandelijkse nieuwsbrief u geïnformeerd houden over relevante ontwikkelingen.

12] Finale declaratie

Uitsluitend als de zaak voor u een positief verloop (rechtbank of gerechtshof kent een schadevergoeding toe) kent zullen wij onze succesfee in rekening brengen. 

Heeft u last van een financieel conflict

Wij staan voor u klaar