Procederen kan altijd nog……..

Shureluck B.V., en de aan haar gelieerde Stichting Shureluck, houden zich bezig met het voorkomen en bestrijden van oneerlijke financiële- en handelspraktijken. Voor ondernemers, zelfstandigen en particulieren. Wij onderscheiden twee deelgebieden bij onze werkzaamheden:

1] Schade verhalen       2] Schade voorkomen

1b] Collectieve aanpak voor collectieve problemen

Verwacht, of heeft, u problemen met uw bank (kredietverlening en rentekosten), verzekeraar (woekerpolissen, pensioen-, uitvaart- en arbeidsongeschiktheids- verzekeringen), creditcard maatschappij (ondoorzichtige, hoge rentekosten) of beleggingsonderneming (niet vallend onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiele Marketen (AFM))? De kans is dan erg groot dat er meerdere partijen getroffen zijn door hetzelfde probleem. Wij zetten dan onze Stichting Shureluck in om met zo veel mogelijk getroffenen een vuist te maken en een betere deal te bewerkstelligen. U betaalt een kleine bijdrage aan de juridische kosten en verhoogt daardoor uw kansen op een betere, of hogere, compensatie. 
Zie hier voor de details van de procedure

1] Schade verhalen

Is het mooie zakelijke of financiële voorstel allesbehalve geworden wat u ervan had verwacht? Vermoedt u bovendien kwade opzet? Snel handelen is relevant om de schade zo veel mogelijk te beperken en vast te stellen of er nog verhaalsmogelijkheden zijn. Lees meer>

1a] Individuele aanpak voor unieke problemen: wij stellen uw positie vast ten opzichte van de persoon of onderneming met wie u problemen ervaart en beoordelen of verdere actie zinvol is. Als we goede opvolgingskansen zien of essentiële informatie missen zullen wij u voorstellen de zaak verder te onderzoeken en meer feiten vast te stellen.

Als het ‘end-of-story’ is zullen wij u dat zo snel mogelijk mededelen. Als het echt niet zinvol/kansrijk is trekken wij ons terug en staken we onze dienstverlening. Het staat u daarna uiteraard vrij om uw geschil bij derden voor te leggen. Zie hier voor de details van de procedure.

2] Schade voorkomen

Een mooi zakelijk of financieel voorstel ontvangen maar twijfelt u aan de belofte of aan de aanbiedende partij? Dan is een goede analyse vooraf van de belofte of de aanbiedende partij verstandig. Shureluck zoekt ‘red flags’: verontrustende signalen die duiden op potentiele financiële misère. Voorbeelden van red flags die tot voorzichtigheid manen:

  • Hoog rendement van 8% of meer;
  • Beleggen in een exotisch product (teakhout, life settlements, derivaten, etc.);
  • Onduidelijke algemene, leverings- of ontbindende voorwaarden;
  • Gebrekkige governance en belangenverstrengeling;
  • Onduidelijke of gebrekkige risico informatie
  • Betrokkenheid buitenlandse werkmaatschappijen
  • Aanbod is ‘too good to be true’.

Zie hier voor de details van de procedure

Nieuwe cases

Casus

"met vrienden investeren in onroerend goed"

Lees meer

Casus

"Groothandel laat importeur in de kou staan"

Lees meer

Casus

"Start-up struikelt over onduidelijke afspraken"

Lees meer