Case: Van de regen in de drup.

Cliënt is actief als verzekeringsagent en heeft 100’ en klanten met een zogeheten woekerpolis. Een woekerpolis is een zogeheten levensverzekering. Dit financiële product biedt een dekking voor het risico op voortijdig overlijden EN een spaar/beleggingsfaciliteit om na afloop van de verzekering een hypothecaire lening af te kunnen lossen of een aanvulling op het staats- en werkgeverspensioen te kunnen aankopen.

De term woekerpolis is ontstaan naar aanleiding van het inzicht dat deze producten, door stijgende risicopremies en verborgen kosten bij lange na niet hun beloofde potentieel behalen. En dat is ietwat eufemistisch uitgedrukt.

In veel gevallen eindigt een dergelijke verzekering zonder enige waarde. Slechte beleggingsresultaten en een lage spaarrente helpen ook niet echt.

De toezichthouders op de Nederlandse financiële sector, de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB), pushen de sector om met herstelmaatregelen te komen. Er dreigt immers een grote financiële ramp voor miljoenen Nederlanders.

Cliënt wordt benaderd door een nieuwe partij die aanbiedt om alle klanten met een woekerpolis te bezoeken en deze, voor eigen risico en rekening, proberen te stimuleren over te sluiten naar een beleggingsrekening met een fiscale stempel. De stempel is bedoeld om te voorkomen dat de klant direct een aanslag inkomstenbelasting wordt opgelegd. De beleggingen worden onder gebracht in een fonds dat wordt beheerd door aan deze nieuwe partij gelieerde ondernemingen.

Cliënt vertrouwt het niet en vraagt Shureluck om een analyse van de risico’s. Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van belangenverstrengeling. Ook worden gelden belegd in teakhoutplantages en life settlements, twee producten met een notoir slechte reputatie en bovenal illiquide karakter. Illiquide wil zeggen dat een waardering van een object bijna niet is te maken en daardoor niet of moeilijk is te verhandelen.

Afloop

Cliënt wordt geadviseerd geen relatie aan te gaan met deze partij tot dat de belangenverstrengeling wordt opgeheven.

1 jaar later waarschuwt de AFM consumenten publiekelijk om niet met deze partij in zee te gaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat deze waarschuwing onrechtmatig is en dwingt de AFM te rectificeren.

2,5 jaar later wordt door de AFM aangekondigd dat zij een curator heeft benoemd. Even later gevolgd door de verplichting om de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het fonds op te schorten. De AFM had ernstige twijfels bij de juistheid van de waardering van het fonds. Een belangrijk deel van het fonds wordt belegd in aan het fonds gelieerde ondernemingen. De aandeelhouders van deze ondernemingen namen de beleggingsbeslissingen voor het fonds. Dit leverde belangenconflicten op.

Nieuwe cases

Casus

"met vrienden investeren in onroerend goed"

Lees meer

Casus

"Groothandel laat importeur in de kou staan"

Lees meer

Casus

"Start-up struikelt over onduidelijke afspraken"

Lees meer