You may not be looking for trouble, but trouble may be looking for you!

Procedure analyse financieel aanbod of aanbieder

De procedure die wij volgen staat onderstaand, stap-voor-stap beschreven. 

Type zaak

PREVENTIE

1] Aanmelding

Online via aanmeldformulier

2] Bevestiging

Direct per e-mail naar opgegeven e-mail adres

3] Contact

Per telefoon, voor zover dit al niet heeft plaatsgevonden voor de aanmelding

4] Opdrachtverlening

U geeft Shureluck B.V. opdracht om u bij te staan in het beoordelen van de door u aangedragen zaak. U ontvangt hiervoor een overeenkomst ter ondertekening.

5] Voorschot factuur

U ontvangt een voorschot factuur die afhankelijk zal zijn van onze inschatting van de totale werkzaamheden. Na betaling van het voorschot vangen de werkzaamheden aan.

6] Onderzoek

Een diepgaand financieel-juridisch onderzoek om de aanbieding en de aanbieder inhoudelijk te beoordelen:

1.    Wij onderzoeken de exposure van het product. Voor welke variabelen is het product of de aanbieding gevoelig. Waar kan het fout gaan? En als het fout gaat, hoe heftig zou dat dan kunnen zijn? Alles kwijt of een beperkt verlies?

2.    Wij lezen de aangeboden schriftelijke/digitale informatie en beoordelen deze op leesbaarheid en duidelijkheid. We focussen op bijzondere voorwaarden, zoals het uitsluiten van aansprakelijkheid, business partners, etc.

3.    Wij beoordelen de governance van de aanbiedende partij (wie zijn de achterliggende partijen, wat zijn hun belangen, hoe zijn de geldstromen georganiseerd, is er onafhankelijk toezicht van de AFM of een Raad van Commissarissen/Raad van Advies, etc.).

7] Rapportage

Wij brengen schriftelijk rapportage aan u uit. We beschrijven de specifieke risico’s en werpen vragen op die door de aanbieder beantwoordt moeten worden.

8] Beoordelen response

Wij ontvangen de reactie van de aanbieder en beoordelen of de gestelde vragen afdoende zijn beantwoord. De beslissing om het voorstel te accepteren is daarna aan u. Wij geven geen advies en wensen voor een door u genomen besluit geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden.

9] Facturatie

Na afloop van de vorige stap zullen wij u onze declaratie aanbieden waarop het door u betaalde voorschot in mindering zal worden gebracht.