Case: Groothandel laat importeur in de kou staan.

Cliënt importeert zeevruchten (vis, schaal- en schelpdieren) uit Zuid-Amerika en levert deze producten aan groothandelaren. De zaken gaan goed. Tot het moment dat een groothandel cliënt belt en mededeelt dat hij een lading versproduct (8.000 kilo), die 3 dagen eerder door cliënt is geleverd en door de groothandel, na controle, afgenomen, weer mag komen ophalen. Uiteraard kan van betaling geen sprake zijn want de kwaliteit is ‘niet goed’.

Cliënt reist halsoverkop af na de groothandel om de lading zelf te inspecteren. Hij kan zelf niets bijzonder ontdekken en moet het doen met opmerkingen als ‘de glans van de ogen is niet helder, ‘de schubben voelen wat zwakjes aan’ en ‘de vis verspreidt een onaangename geur’. Het is een welles-nietes positie. Cliënt krijgt ter plekke het aanbod om de vis ‘op commissiebasis’ te laten verkopen maar wel voor eigen rekening en risico. Gegeven het feit dat het om verse vis gaat, die beperkt houdbaar is, besluit cliënt in te stemmen met het voorstel. Cliënt ontvangt enige tijd later 40% van de oorspronkelijke verkoopwaarde en lijdt een substantieel verlies. Cliënt besluit daarop de groothandel aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.
 
Afloop
De groothandel weigert een schadevergoeding overeen te komen en daagt cliënt uit om te gaan procederen. Aldus geschiedde. De zaak is overgedragen aan een advocaat. Tijdens de procedure wordt de groothandel gevraagd uit te leggen op basis van welke criteria zij heeft besloten de bewuste partij vis niet af te willen nemen. De groothandel komt met een letter systeem (A, B of C-kwaliteit) maar kan niet goed onder woorden brengen wat daar nu precies onder moet worden verstaan. Belangrijker nog, zij kon ook niet aangeven op welke punten de kwaliteit van de bewuste partij afweek van de gewenste A-kwaliteit. De rechter concludeerde daarop dat de groothandel onrechtmatig had gehandeld en volledig aansprakelijk was voor de schade die cliënt had geleden. De groothandel werd ook veroordeeld tot het betalen van alle proces- en juridische kosten van cliënt.

Nieuwe cases

Casus

"met vrienden investeren in onroerend goed"

Lees meer

Casus

"Groothandel laat importeur in de kou staan"

Lees meer

Casus

"Start-up struikelt over onduidelijke afspraken"

Lees meer